Zespoły doradcze

Fundacja Per Aspera wyrosła ze środowiska osób i firm zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii w przemyśle i edukacji. Z każdym mijającym rokiem gromadzimy wokół siebie coraz większą liczbę specjalistów z różnych dziedzin, aby na zasadzie wolontariatu lub oferty komercyjnej móc świadczyć pełną gamę konsultacji branżowych.

Jeśli inwestują Państwo własne środki proszę zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeśli korzystają Państwo z dotacji unijnych proszę nie marnować ich na niezgodne ze stanem rynku oferty podwykonawców.

Technologia zarówno informatyczna, jak i dedykowana dla przemysłu zmienia się każdego dnia. Nawet rzetelne badanie rynku może nie dać Państwu właściwego obrazu otoczenia planowanej inwestycji, a już na pewno nie pozwoli stwierdzić, czy użyte środki nie będą przestarzałe w momencie jej zakończenia (np. za rok po zakończeniu projektu UE, kiedy ciąży odpowiedzialność utrzymania wyników).

Dlatego oferujemy Państwu, w zależności od indywidualnych potrzeb, powołanie zespołu celowego, dla zbadania planowanej inwestycji pod kontem spójności technologicznej. W jego skład wejdą specjaliści dedykowani dla Państwa projektu, a wybierać można spośród:

 • informatyków,
 • programistów wszystkich języków,
 • developerów,
 • grafików,
 • szefów projektów informatycznych i inżynieryjnych,
 • twórców szkoleń e-learningowych,
 • twórców gier komputerowych i symulatorów,
 • specjalistów ds. wizerunku w Internecie,
 •  copywriterów i dydaktyków medialnych,
 • dydaktyków i nauczycieli wszystkich poziomów edukcji,
 • inżynierów przemysłowych wszystkich dziedzin mechatroniki,
 • programistów PLC,
 • specjalistów ds. pomiaru przepływu,
 • specjalistów ds. termowizji.

Co najważniejsze dla Państwa inwestycji nasze zespoły łączą praktyków zawodu i teoretyków akademickich, zapewniając maksymalnie szerokie spojrzenie na faktyczny stan technologii w danej dziedzinie.

 

Konsultacja wniosków unijnych

Popularność dotacji unijnych daje Polsce wielkie możliwości rozwoju, jeśli tylko środki przyznawane poszczególnym firmom i osobom zostaną wykorzystane w sposób optymalny. Niestety na każdym kroku widać problemy z ich wydatkowaniem: użycie przestarzałych technologii, zmowy cenowe i reinterpretacja wskaźników projektu przez wykonawców.

Dzięki pracy naszych dedykowanych zespołów doradczych unikną Państwo pułapek związanych zarówno z przygotowaniem właściwych opisów do wniosku unijnego, jak i wyceną jego poszczególnych elementów.

Dzięki konsultacji z ekspertami Fundacji w trakcie przygotowywania wniosku zyskują Państwo pewność, że uda się go właściwie przeprowadzić i sfinansować.

Specjaliści koordynowani przez Fundację konsultowali wnioski z programów 8.1 i 8.2 z sukcesem przyznane wnioskodawcom na kwotę ponad 3 mln złotych. Część z nich zakończyło się do tej pory sukcesem przy ciągłej pomocy z naszej strony.