Przekazanie darowizny - KRAKÓW, 18.12.2013 r.


Zarząd Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej PER ASPERA serdecznie dziękuje firmie SYGMA BANK POLSKA za zabawki, które zostały przekazane podopiecznym Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Jana Brzechwy w Krakowie.

 

 

 pdfico

Raport przekazania darowizny rzeczowej