Wielka Akcja Rodzinna TERAZ DZIECI!

2017 - XXI rok wspólnej zabawy

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą akcję.

 

http://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/10128d015c97f52d29b5d441ea88a927.jpghttp://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/38d7b6242f84fef4005ae9c517cb89da.jpghttp://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/baac8b95b67806b0a6d8e8b623ae6867.jpghttp://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/de2ec63584ff30834ee6ef50d8e77837.jpghttp://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/c9283c601f8497ccf55bb6dcecdde728.jpghttp://peraspera.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/4316791100fadae5f6b80edbf67e3e74.jpg

TERAZ DZIECI! To jedyna taka akcja w Krakowie, na którą  uczestnicy sprzed siedemnastu lat dzisiaj przyprowadzają własne dzieci. Na wielu kilometrach płótna malarskiego, zarchiwizowaliśmy dziecięce wyobrażenie świata kilku kolejnych pokoleń.