Pokaz na kierunku Koordynator i Audytor Dostępności – AGH

Dziękujemy za zaproszenie na zajęcia dla przyszłych koordynatorów i audytorów dostępności prowadzone na Wydziale Humanistycznym AGH

Wspomagana transmisja dźwięku

Uczestniczyliśmy w zajęciach z Kultury Osób Głuchych i PJM prowadzonych przez Jakuba Studzińskiego (LinkedIn). Mieliśmy przyjemność zaprezentować zestaw Oculus Rift i Woojer Vest Edge służący do:

  • wideo 360 stopni
  • dźwięku ambisonicznego
  • sprzężenia haptycznego na plecy i klatkę piersiową

Zestaw ten może służyć osobom głuchym jako wspomagania słuchania / czucia muzyki i efektów dźwiękowych. Posiadamy obecnie 3 kamizelki Woojer, które zamieniają dźwięk na drgania i przenoszą je na ciało użytkownika.

Z kolei dźwięk ambisoniczy to wysokiej jakości nagrania muzyki i efektów otoczenia, które w sposób niespotykany oddają “realność” miejsca i jego dźwiękową charakterystykę. Używane są obecnie w szkoleniu osób ociemniałych jako narzędzie przełamywania lęku.

Wszystkie użyte na pokazie technologie mają wymiar komercyjny – powstały aby zwiększać imersję graczy i użytkowników VR. My znajdujemy dla nich nowe zastosowania w ramach technologii wspierających. 

Środowisko Głuchych zabiega o dostępność kamizelek wibracyjnych jako wyposażenia kin, teatrów i sal koncertowych. 

Nowe pokolenie niektóre osiągnięcia techniki traktuje już jako oczywistość 🙂