Napisz do nas

Jeśli zainteresowała Cię działalność naszej Fundacji, chcesz nas wspierać lub współpracować przy projektach, a może to Ty potrzebujesz wsparcia – napisz do nas. Na wszystkie maile odpowiadamy na bieżąco. Zapraszamy do kontaktu.

Adres korespondencyjny

Plac Wolnica 5/11

31-060 Kraków

ADRES EMAIL

a.opozda@peraspera.pl

p.kowalski@peraspera.pl

NUMER TELEFONU

(48) 501 277 051

(48) 796 364 686

Konto

PKO BP 35 1020 2892 0000 5002 0433 4561

nip

679 304 79 90

regon

121334109

Statut

Sprawozdania

dane rejestracyjne

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Per Aspera” zarejestrowana pod adresem: ul. Kordiana 56/91, 30-653 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000363667