Technologie wspomagające w życiu osób z niepełnosprawnościami

Zostaliśmy zaproszeni przez OWiT Kraków-Gorlice na konferencję dotyczącą stanu obecnego i przyszłości sprzętu asystującego.

Możliwości płynące z istnienia nowych technologii wspomagających

02.04.2024

Wydział Humanistyczny AGH Kraków, Czarnowiejska 36 Budynek C-7

Opowiemy o innowacjach w świecie technologii wspierających. Dziedzina ta pobudza wyobraźnię młodych wynalazców i twórców startupów, a równocześnie może posłużyć do wzbudzenia szerokiego zainteresowania społecznego barierami napotykanymi przez OzN.

Ponieważ innowacja technologiczna i edukacja społeczna to dwa znaczące czynniki wpływające na poprawę sytuacji osób ze specjalnymi potrzebami, niezbędna jest ciągła dyskusja o ich misji, celach i kierunkach rozwoju.

Dostęp do zaawansowanych technologii to nie wszystko, zawsze potrzebni są ludzie, którzy potrafią się nimi właściwie posługiwać. Dlatego w Fundacji Per Aspera, we współpracy z takimi organizacjami jak OWiT, chcemy stworzyć Centrum Nowoczesnych Technologii Wspierających – przestrzeń do spotkania innowatorów z osobami potrzebującymi pomocy; do szkolenia opiekunów i wolontariuszy przez specjalistów dziedzinowych; do edukacji społecznej z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologii.