Przekazanie darowizny dla Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej

G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o. o. & Co. zdecydowała się przekazać darowiznę na rzecz najbardziej potrzebujących. Per Aspera przekazała ją do Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej.

Przekazanie darowizny  KRAKÓW, 08.11.2010 r.

Zarząd Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej PER ASPERA serdecznie dziękuje firmie G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. &Co. za przekazaną pomoc rzeczową, która umożliwiła poprawę warunków życia w Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Swoją pomocą dali Państwo świadectwo społecznej odpowiedzialności oraz wysokiej kultury organizacyjnej całego przedsiębiorstwa. Prosimy przyjąć najlepsze życzenia sukcesów w prowadzonej przez Państwa działalności oraz dalszej satysfakcji płynącej z pomocy najbardziej potrzebującym.