Sensorycznie i na serio

Sensorycznie i na serio to oddolna inicjatywa społeczna organizowana przez grupę ludzi, którym zależy na poprawie i zmianie życia osób ze szczególnymi potrzebami. Cyklicznie organizujemy kilkudniowe wydarzenie poświęcone edukacji, inspiracji i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań online i offline dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wydarzenie składa się z kilku części. Stałym elementem są warsztaty, mentoring i maraton projektowania i programowania rozwiązań.

Dlaczego powstała nasza inicjatywa?

Poprzez nasze działania, czyli warsztaty, panele mentorskie, mentoring, maratony projektowania i programowania oraz wydarzenia towarzyszące:

WSPIERAMY

osoby ze szczególnymi potrzebami oraz z niepełnosprawnością sensoryczną

TWORZYMY

przestrzeń, w której powstają innowacyjne rozwiązania dające możliwość samodzielnego funkcjonowania i udziału w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością sensoryczną

KSZTAŁTUJEMY

świadomość i zmieniamy postrzeganie osób z różną niepełnosprawnością

„Sensorycznie i na serio” to społeczny maraton projektowania i programowania, którego celem jest wypracowanie cyfrowych prototypów rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

W tym roku odbyła się II edycja „Sensorycznie i na serio”, która miała na celu uświadamianie obecności w przestrzeni miejskiej osób z niepełnosprawnościami oraz dyskusję nad ich potrzebami.

Wyzwaniem tegorocznej edycji były dwa obszary: “M(i)a_sto pomysłów – przyjazne Sensorycznie” oraz “Słyszące oczy, czyli oprogramowanie edukacyjno-rozwojowo-rehabilitacyjne”. Naszym celem było zaangażowanie świata nowych technologii i przygotowanie projektów, które będą stanowiły realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Wydarzenie składało się z trzech następujących po sobie imprez.

1. Warsztaty poświęcone dostępności i sensoryce

Podczas 3 dniowego eventu w Galerii Krakowskiej tysiące osób odwiedziło sensoryczny plac zabaw, skorzystało z warsztatów sensorycznych z wykorzystaniem urządzeń wspierających dostępność i wzięło udział w pokazach sprzętu dla osób niewidomych.

Zaoferowaliśmy uczestnikom gry i zabawy kreatywne pełne naukowych ciekawostek, wypukłe fotografie, samouczki alfabetu Braille’a, spotkania z wyjątkowymi osobami, które przybliżyły codzienne wyzwania z jakimi borykają się niewidomi i słabowidzący.

Zaprezentowaliśmy dostępne na rynku rozwiązania techniczne przeznaczone dla tej grupy.

2. Konferencja „Sensorycznie i na serio” 21 października 2022

Zaproszeni eksperci mówili o istniejących rozwiązaniach usprawniających funkcjonowanie osób słabowidzących i niewidomych, problemach i szansach dotyczących wdrożeń produktów dla małych grup odbiorców oraz specyfice pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako klientami i odbiorcami produktów i usług.
W trakcie konferencji odbyła się także debata z udziałem: Małgorzaty Szumowskiej, Sebastiana Grzywacza, Jacka Piotrowskiego, Natalii Kaczor i Justyny Mańkowskiej na temat: Miasto przyszłości. Usługi. Przestrzeń. Uczestnictwo.

Prelegenci i mentorzy

  • Julia Skrzypkowska – Klientocentryczne projektowanie produktów i usług
  • Joanna Neczajewska – To mnie drapie! – o sensorycznych wyzwaniach w miastach XXI w. Czy da się wyciszyć zmysły?
  • Agnieszka Parol – O potrzebach osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, o traktowaniu ich w instytucjach publicznych, o wykluczeniach cyfrowych i architektonicznych i sposobach by im zapobiegać
  • Karol Stępień – Dostępność w oprogramowaniu to więcej niż dopasowanie się do standardów
  • Barbara Adamska – Tymczasowa pełnosprawność – jak zmienić swoje myślenie o projektowaniu dla osób z niepełnosprawnością
  • Filip Piękoś i Artur Tutka – Wykład inspiracyjny
  • Monika Roszak-Malanowicz – Czy dostępność się opłaca? O biznesie, który nie wyklucza
  • Jacek Piotrowski – Technologia wspierająca i dobre praktyki w projektowaniu
  • Marcin Krzanicki – Obserwuj, myśl, działaj – dostępność w procesie projektowym

3. Hackathon/Ideathon 22 października 2022

Amatorzy oraz drużyny oddelegowane przez wiodących graczy na rynku IT podjęli się wyzwania stworzenia nowych produktów i usług dla osób ociemniałych i niewidomych – realnego rozwiązania (prototypu aplikacji, produktu lub usługi) pomagającego określonej grupie odbiorców i działającego na rzecz zwiększenia dostępności społecznej.

Maraton poprzedziła część warsztatowa – prelekcje z mentorami, którzy pomogli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat wyzwań (w tym cyfrowych), z którymi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami.

W prelekcjach udział wzięli Marcin Krzanicki, Bartłomiej Swistak Piotrowski, Joanna Naczajewska, Agnieszka Janicka-Maj i Wojciech Maj, Konrad Sokół, Agnieszka Nantka i Paweł Węgier oraz Barbara Adamska.


Po części warsztatowej każda z drużyn, pod czujnym okiem i przy wsparciu zaproszonych mentorów, miała 24 godziny, aby stworzyć własne rozwiązanie wybranego problemu. Hackathon projektowania zakończył się obradami jury i ogłoszeniem zwycięzcy.