Sensorycznie i na serio

Sensorycznie i na serio to globalne wydarzenie, które skupia się na potrzebach i oczekiwaniach osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami pełnosprawnymi. Celem inicjatywy jest inspirowanie i pokazywanie, że dostępność nie jest czymś niemożliwym do osiągnięcia. Prezentujemy miejsca, instytucje i rozwiązania, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Działamy na rzecz dostępności.

Wracamy z nowymi wyzwaniami

Temat przewodni tegorocznej edycji Sensorycznie i na serio to: AI, VR, AR, Web3 czy może jeszcze jakaś inna nowa technologia może zwiększyć dostępność cyfrową?

KONFERENCJA

Tegoroczna konferencja skupiała się na tematyce sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, nowoczesnych technologii.

HACKATHON

Hackathon bazował na możliwości wykorzystania AI i nowoczesnych technologii, w stworzeniu produktów, które mogą wspierać dostępność cyfrową i osoby ze szczególnymi potrzebami.

WARSZTATY/POKAZY

Wydarzenie w Galerii Krakowskiej miało na celu połączenie warsztatów i prezentację rozwiązań dostępnych na rynku dla osób z różnymi potrzebami.

1. Konferencja „Sensorycznie i na serio” 13 października 2023

Tegoroczna konferencja skupiała się na tematyce sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, nowoczesnych technologii. Jak to wszystko może wspierać i dostępność cyfrową, i osoby z niepełnosprawnością, czy ze szczególnymi potrzebami. Było szereg wystąpień, panele dyskusyjne. Dyskutowaliśmy na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać i tworzyć napisy dla osób niesłyszących i dlaczego jest to ważne, poprzez panel dyskusyjny na temat nauki i edukacji, począwszy od szkoły, poprzez rozwój osobisty i wspieranie młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy przez pracodawców, a kończąc na obszarach kultury, sztuki i możliwości ich digitalizacji. Oczywiście wszystko w kontekście osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu, wzroku czy osób neuroatypowych.

Konferencja Sensorycznie i na serio to są wystąpienia praktyków dla praktyków, możliwość networkingu, wymiany doświadczeń, inspiracji.

2. Hackathon
14-15 października 2023

Każdy hackathon poprzedzony jest warsztatami, które wprowadzają uczestników w tematykę osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnością. Mentorami są zarówno osoby uczące wystąpień publicznych, jak i osoby z niepełnosprawnością, które dzielą się swoimi doświadczeniami i osobistą perspektywą. W trakcie hackathonu zespoły mają 24 godziny na stworzenie prototypu rozwiązania i jego prezentację. Mentorzy są dostępni dla uczestników przez cały czas, aby pomóc im w rozwoju projektu.

Warto zauważyć, że mentorzy są również różnorodni pod względem specjalizacji i ekspertyzy. W tym roku uczestników wspierało 19 mentorów. Dodatkowo, dwóch trenerów mentalnych i trenerka mentalna pomagało uczestnikom w redukcji stresu i skupieniu się na projekcie. Komisja ocenia projekty według określonych kryteriów, a zwycięzcy są wyłaniani na podstawie punktacji. 

Hackathon Sensorycznie i na serio jest unikalnym wydarzeniem w Polsce, skupiającym się na poszukiwaniu rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekty oceniane są pod kątem dostępności przez osoby z niepełnosprawnością, czego nie spotkaliśmy w innych hackathonach.

Zwycięzcy hackathonu otrzymują nie tylko nagrodę, ale także potwierdzenie merytoryczne, że ich rozwiązanie jest dobre i spełnia oczekiwania różnych grup odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnością. Staramy się również pomóc uczestnikom w dalszym rozwoju ich projektów, podpowiadając, gdzie mogą szukać wsparcia i finansowania.

3. Warsztaty w Galerii Krakowskiej
19-21 października 2023

W Krakowie odbyło się również w ramach Sensorycznie i na serio trzydniowe wydarzenie w Galerii Krakowskiej. Wydarzenie miało na celu połączenie warsztatów i prezentację rozwiązań dostępnych na rynku dla osób z różnymi potrzebami. Wśród wystawców znalazła się firma WOMAJ, która zaprezentowała gry i zabawy, w które moż nagrać bez uzycia zmysłu wzroku.

Firma Altix zaprezentowała różne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, takie jak dotykowe zegarki, lupy, mapy dotykowe czy karty z oznaczeniem Braille’owskim.

Na wydarzeniu można było również doświadczyć odbierania muzyki za pomocą kamizelki przenoszącej wibracje na ciało oraz gogli VR, które umożliwiały “wchodzenie” w utwór.

Wydarzenie w Galerii Krakowskiej było nie tylko okazją do zapoznania się z różnymi rozwiązaniami, ale także do doświadczenia perspektywy osób z niepełnosprawnością. Dostępne były cztery wózki, na których można było usiąść i zobaczyć świat z ich perspektywy. Można było wjechać na rampę, zjechać ze schodów czy po prostu poruszać się po galerii. W naszej przestrzeni znajdowały się również dwie budki wyciszające, w których można było usiąść i odseparować się od otoczenia. W jednej z budek znajdowała się kamizelka do słuchania muzyki i kask z nagranymi przestrzennymi dźwięków otoczenia odbieranych przez osoby niewidome. W drugiej kabinie były dostępne edukacyjne karty Poznawka.

Wydarzenie w Galerii Krakowskiej miało na celu nie tylko prezentację różnych rozwiązań, ale także budowanie społeczności osób zainteresowanych tematem dostępności. Chcieliśmy pokazać, że każdy, kto ma otwartą głowę i serce na drugiego człowieka i na dostępność, może być częścią tej społeczności.