SMOG wawelski

Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Dane są przerażające i tak na prawdę trudno cokolwiek na to poradzić. Z myślą o najmłodszych krakowianach, ich zdrowiu i samopoczuciu zakupiliśmy i udostępniliśmy oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza w Przedszkolu nr 21  w Krakowie

Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Pył zawieszony, który unosi się nad Krakowem zawiera m.in. drobinki węgla (sadzę), rakotwórczy benzopiren, metale ciężkie (w tym arsen i nikiel), dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, toksyczne dioksyny i ozon.

Skutki działania smogu na nasz organizm są niestety bardzo rozległe – choroby układu oddechowego – ryzyko wystąpienia astmy i przewlekłych chorób płuc, dolegliwości i zaburzenia w funkcjonowania układu krążenia, dolegliwości ze strony układu nerwowego. W grupie szczególnego ryzyka są DZIECI.

Dane są przerażające i tak na prawdę trudno cokolwiek na to poradzić. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście wiąże się z długofalowymi przedsięwzięciami i zmianie polityki miasta w wielu obszarach. Możemy działać doraźnie, informować, edukować i minimalizować czas ekspozycji na te toksyczne pyły. Z myślą o najmłodszych krakowianach, ich zdrowiu i samopoczuciu zakupiliśmy i udostępniliśmy oczyszczacz powietrza w Przedszkolu nr 21 w Krakowie.