Zabawki dla dzieci z Domu Dziecka św. Ludwiki

Sygma Bank Polska przekazała zabawki na rzecz najbardziej potrzebujących. Fundacja Per Aspera przekazała je podopiecznym Domu Dziecka św. Ludwiki w Krakowie.

Przekazanie zabawek – Kraków, 17.12.2013 r.

Zarząd Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej PER ASPERA serdecznie dziękuje firmie SYGMA BANK POLSKA za zabawki, które zostały przekazane podopiecznym Domu Dziecka św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie.