Zabawki dla dzieci z Domu Małego Dziecka

Sygma Bank Polska przekazała zabawki na rzecz najbardziej potrzebujących. Fundacja Per Aspera przekazała je podopiecznym Domu Małego Dziecka w Krakowie.

Przekazanie zabawek – Kraków, 18.12.2013 r.

Zarząd Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej PER ASPERA serdecznie dziękuje firmie SYGMA BANK POLSKA za zabawki, które zostały przekazane podopiecznym Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Brzechwy w Krakowie.